Renata Hanselmann, 1970

  Poslje saobraćajne nesreće u mojim dvadesetim godinama
  razvila sam interes prema temama zdravlje, bolest i dobrobit. 
  Homeopatija mi je pri tom postala značajni životni saputnik
  i velika strast.
  Posebno sam zainteresovana za oblast liječenja djece i omladine
  i pacijanata sa psihičkim tegobama uključujući i pacijente sa
  posljedicama trauma.


  *
  Vođenje samostalne prakse od 2008 u Cirih-Enge / od 2019 i u Uetikonu

  Četverogodišnje obrazovanje iz područja klasične homeopatije, konvencionalna medicina, liječenja biljem, i istočnjačke dijetetike završila u školi klasične naturopatije u Cirihu

  U okviru diplomske kliničke nastave saradnik u praksi za klasičnu homeopatiju u Mostaru, Bosna i Hercegovina

  Praktikum u manastiru Heiligkreuz, Cham, na temu ljekovito bilje

  U toku je daljnje obrazovanje iz oblasti homeopatije, sa naglaskom na Metod senzacije po Rajanu Sankaranu I na novom modela evolucije po Maheshu Gandhiu kao I učenje o biljkama po Michala Yakir

  Kontinuirana edukacija iz područja Rad na traumi / tegobe kao posljedica traume, kod medicamondiale u Kelnu

  Mjesečne zdravstvene konsultacije u Gemeinschaftszentrumu Wollishofen

  Vlastiti kursevi i predavanja iz oblasti homeopatije i homeopathije & trauma

  Intervizija i razmjena u različitim radnim grupama

  Član profesionalnog udruženja HVS – Udruženje homeopata Švicarske
  Organizacija pacijenata Homöopathie Schweiz
  VASK Zürich

  U periodu od 2009 do 2016 godine, član upravnog odbora organizacije hmswiss i Homeopaths World Wide, bivša međunarodna krovna organizacija homeopata bez granica
  Dugogodišnji rad na projektima u Bosni i Hercegovini i Švicarskoj

  U moje lične interese spadaju psihologija, yoga, biljke, rad u vrtu, kuhanje, planinarenje, putovanja i umjetnost